תשובה - מפעיל לבריכת נורדיה

רכז/ת קהילה וחינוך • 10/5/2020 כניסות

המפעיל של הבריכה הוא עדו בן יעקוב
השנה יש נסיון לפתוח את הבריכה לקהילת נוג״ה בלבד

ועדת קהילה אוספת בקשות של תושבים ורשימת התעניינות.