שימוש באולם על ידי גורמי חוץ

יואל מורי • כניסות

מדוע גורמי חוץ משתמשים באולם ?
מי קובע כמה למה ומתי ?
וכמובן מה המחיר שאנו משלמים לשימוש הזה ?
......

הודעות בנושא זה