הנחש הוא זעמן זיתני

אמיר שדה • 2/6/2018 כניסות

היי יורם וגם לכולם
מצורפת תמונה ומידע לגבי הנחש שמצאת בחצר.זהו זעמן זיתני שאינו ארסי ולא מזיק.

לידע כללי הזעמן השחור ורוב הזעמניים הם אוייב טבעי לנחשי הצפע.
יחד עם זאת אכן מומלץ לכולנו להיזהר מהצפע שמקפיד לבקר בנורדיה מדי שנה...
במקרה שכזה מומלץ תמיד להיזהר לשמור על קשר עין ובעדיפות גבוהה ובמידת האפשר לקרוא ללוכד ולא להסתכן...

Screenshot 20180602-234506

הודעות בנושא זה