מיפוי מקלטים ציבוריים בנורדיה

מזכירות • כניסות

שלום לכולם,

להלן תרשים ע"ג מפה - מיקום מקלטים בנורדיה.

summday_2651781448

כל המקלטים הציבוריים נמצאים באזור הוותיק במושב.

ממ"ד בנוגה יופיע בתוכנית המעודכנת הבאה.

בכבוד רב

אילן

summday_2651781448