חינוך עצמי

קרני דורון • 4/8/2020 כניסות

חינוך עצמי היה מביא בעלי הכלבים לאסוף צואת כלביהם, חינוך עצמי היה מביא אנשים להפריד בין פסולת ביתית, פסולת גושית, וגזם גינה.
באנו לחיות במקום נעים .
אם אין חינוך עצמי - יש להפעיל אכיפה.
ומצלמות זה חלק מזה.
איומים לא מחנכים. 3000 ₪ קנס עושים את העבודה יותר טוב...

הודעות בנושא זה