שלום, השבוע החלה עבודת ניקיון רחובות ע"י עובד. אנו חוזרים ומ ...

מזכירות • 16/7/2020 כניסות

שלום, השבוע החלה עבודת ניקיון רחובות ע"י עובד. אנו חוזרים ומבקשים לא להשליך קרטונים מכל סוג שהוא ברחובות- פיקוח המועצה עושה מאמצים לאתר את משליכי הקרטונים ומטיל קנסות, אנא מכם סייעו לשמור ניקיון הישוב