תנים ושועלים- טיפול

מזכירות • 3/12/2017 כניסות

הנני לעדכן כי המועצה האזורית בשיתוף רשות הטבע והגנים, מודעים לנושא התלונות והדיווחים מועברים אליהם.

בימים הקרובים יחל לוכד המועצה באישור רשות הטבע והגנים ללכוד באמצעות מלכודות את החיות המשוטטות ברחבי ובקרבת הישוב.

נא לפעול בהתאם להנחיות הקבועות שפורסמו.

מידע נוסף בהמשך.

בברכה

אילן דהרי/מזכיר