בחינת דעת הציבור בנושא תאורת לד דינמית במרחב הציבורי במגזר הכפרי

הודעות המועצה • 30/8/2020 כניסות

docs.google.com/forms/d/1VyeL5pA5PnJsEZIr3dz-Xoly_ZybGWUZgXgvSKpRRT4/edit?usp=sharing_erp&userstoinvite=vullcan1@gmail.com&ts=5f4a88ba&actionButton=1