בית חבד

עדינה לביא • 20/9/2017 כניסות

בהחלט מכעיס אותי שלא פונים ושואלים אותנו. ההדתה הזו בכוח מעצבנת - אם זה נכון. ואם כן חייבים לכנס את התושבים ממחכה גם אני לתשובה מהועד

הודעות בנושא זה