עדכון ראש המועצה, חזרה הדרגתית ללימודים יום שישי 1/5/20 בשעה 17:00

הודעות המועצה • 1/5/2020 כניסות

אני מברך על החלטת הממשלה ומשרד החינוך לחזרה הדרגתית ללימודים.
החל מיום ראשון חוזרים באופן הדרגתי ללימודים:*
● כיתות א-ג
● כיתות יא-יב 
● החינוך המיוחד - באופן מלא 
● החינוך החרדי ז-יא 
כיתות ד- י- המשך למידה מרחוק. 
מעונות היום, גנונים, גני ילדים, גני חטיבות צעירות וצהרונים - יחזרו לפעול ככל הנראה רק בשבוע הבא.
על רקע המורכבות במציאות הקיימת, החזרה תעשה באופן הדרגתי כדי לאפשר לכלל צוותי החינוך להיערך בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
לאחר ישיבת מטה שהתקיימה כעת במועצה, הוחלט בשיתוף משרד החינוך כי החזרה בלב השרון של כיתות א-ג תהיה ביום שני 4/5/20 
כיתות יא-יב - ביום ג׳.
לו״ז הסעות יפורסם ביום ראשון.
לגבי חזרה מלאה של החינוך המיוחד. תפורסם הודעה נפרדת בהתאם למתווה של משרד החינוך.
במסגרת ההערכות, אנו נפעל למוגנות הילדים ובריאותם ונכין את בתי הספר לקראת החזרה ההדרגתית לשגרה בהיבטים התברואתיים, כפי שמנחה משרד הבריאות. בהיבטים הלוגיסטיים, ההסעים וכמובן הפדגוגיים. 

שבת שלום,
שלכם
עמיר ריטוב
ראש המועצה