טיפול בערוגות לאחר כריתת 6 עצים.

אילן דהרי/מזכיר • כניסות

תוכנית הועד לטיפול בערוגות שבהן העצים נכרתו.

  1. בשבוע הבא תתבצע עבודת הורדת גדמי העצים עד לגובה הקרקע להמשך טיפול בחומר מונע צמיחה מחדש.
  2. בעוד חודשיים (משך הזמן לפעילות החומר) תתבתצע שתילה בצמחייה שאינה פוגעת בתשתיות ושיקום בתוך הערוגות,
  3. בשלב הביניים יונחו עציצים.
  4. אין כוונה לשנות את ייעוד הערוגות מבחינת התעבורה/תחבורה בסימטאות.
  5. בברכה- אילן

הודעות בנושא זה