אתה צודק חנוך - יש להרגיל התושבים לשטח אריזות - פחות נפח - ו ...

שי • כניסות

אתה צודק חנוך - יש להרגיל התושבים לשטח אריזות - פחות נפח - ואף לצלם כי תמיד יהיה "מתחכם"