טיול חנוכיות לבני ברק מבוטל בגלל מזג באויר הטיול

רבקה פינקלשטיין • כניסות

טיול חנוכיות לבני ברק מבוטל בגלל מזג באויר הטיול לבני ברק יתקיים בזמן אחר