עדכון! היום בוצע פינוי גזם בישוב ולא הושלם, מחר מתכוננת להגי ...

מזכירות • 21/4/2020 כניסות

עדכון! היום בוצע פינוי גזם בישוב ולא הושלם, מחר מתכוננת להגיע משאית להשלמת פינוי הגזם מרחובות המושב הוותיק. כמו כן אסור להוציא פסולת גושית עד להודעה חדשה מהוועד המקומי. לידיעתכם תודה!