שוטטות התנים בנורדיה

אביחי יצחקי • 20/12/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

‏השועל והתן

‏כלבת - דף הסברה בעברית - ינואר 18

‏A4 שמור מרחק

בשיחה שקיימתי היום בשם הועד המקומי עם נציג רשט"ג (רשות שמורות הטבע והגנים) המחוזי הוסבר כי הטיפול בלהקות התנים החיים בסביבת נורדיה נמצא על סדר היום ובפיקוח.
התנים אינם מסוכנים לאדם ולרוב נמנעים מקרבה אליו, כך שאין סיבה ממשית לפחד.
לרוב הפחד נובע מהחשש לכלבת אך גם בנושא זה ניתן להירגע כיוון שכיום לא ידועים תנים הנגועים בכלבת באזורכם וגם נושא זה במעקב.
עוד ציין כי נעשו פעולות בעבר אשר ימשיכו גם בתקופה הקרובה.
אך יחד עם זאת הדגיש כי, הטיפול בתנים מתחיל ברצון התושבים לשנות דפוסי התנהגות, כגון:
מילוי הפחים מעבר ליכולתם והשארתם פתוחים.
השארת אוכל שנפל, על הרצפה (התייחס לגן השעשועים).
האכלת חתולי רחוב והשארת האוכל בחוץ.
השארת אוכל (לכלבים) בחצרות מעבר לשעות הלילה, ההמלצה הינה לתת לכלב אוכל לפני החשיכה או לזמן קצר של כחצי שעה.
ובקיצור, האוכל יוצר ריח שמושך את התנים לכן כולנו צריכים לדאוג לנקיון במרחב הציבורי והאישי.
הועד ימשיך לפעול לביטחון התושבים ומצפה לשיתוף פעולה בנושא.
מצורפים לכם מספר דפי מידע בנושא.