סגירת שער דרומי

מזכירות • 25/3/2021 כניסות

השער הדרומי חזר לפעול היום לאחר שתוקנה תקלה,

להזכירכם השער סגור לאור החלטת הועד והנהלת האגודה.

מנויים יכולים לפתוח את השערים באמצעות הטלפון.

חג שמח- מהועד המקומי