ב 14.7.19 בשעה 10:30 קונצרט במגדלי של גיל שוחט. סידרה לארבעה קונצרטים 350 ש"ח קונצרט בודד 120 ש"ח.

תרבות נוג"ה • כניסות

ב 14.7.19 בשעה 10:30 קונצרט במגדלי של גיל שוחט. סידרה לארבעה קונצרטים 350 ש"ח קונצרט בודד 120 ש"ח.

file 36565