פינת מחזור - שמירה על ניקיון

מזכירות • 18/7/2021 כניסות

שלום לכולם! הועד המקומי עושה מאמצים גדולים לשמור על ניקיון וסדר.

מהתושבים נדרש שיתוף פעולה!

פינת המחזור חייבת להיות ניקייה ומסודרת לטובת כולם! זה לא מקום להשלכת פסולת.

מצורפות תמונות ממראה הפינה וזה לאחר ניקיון.

יעשה מאמץ לאתר במצלמות את מי שעשה זאת.

תשומת לבכם!!!