עקב.. ריבוי הקרטונים .במסה גבוהה.המועצה לא רוצה לפנות. הפיתר ...

לביא בועז • כניסות

עקב.. ריבוי הקרטונים .במסה גבוהה.המועצה לא רוצה לפנות. הפיתרון. מרכז לאיסוף קרטונים.בתא ניפרד .גדול .להפרדת הקרטונים משאר מוצרי הבית. בועז