תשובה לסיון בנושא התכנית לתחנת הדלק

גון חנוך • 21/1/2018 כניסות

שלום סיון ושבוע טוב,

סליחה על השאלה, באיזה "כובע" את משיבה?

נראה לי לפיספסת דבר מה בפירסום שלי.

אין לי ידע בתכנון ובניה וההשלכות של השינויים אם הן לא מוסברים לאנשים מהיישוב ללא ידע.

אמרתי שהפרסום אינו ברור.

אני לא מכיר גם את התקנים ולא את התמ"א שאושרה בעבר ששינוי זה משתלב בה.

אני כן מבין שתחנה גדולה יותר מהווה סיכון גדול יותר לזיהום מי תהום, כמו השטיפה של המשאיות שמי השטיפה עם חומרי הניקוי והחומרים השונים שבמשאיות אינם מתנקזים כולם למתקן אלא ניגרים ונספגים באדמה.

מאחר ושלחת אותי למסמכים אז עד 00:10 (יום א' מצאתי את הפיסקה הבאה מתוך המסמך ההידרולוגי:

"לאור ממצאי הסקרים לא נדרשו פעולות נוספות מלבד הבדיקות התקופתיות על פי הנחיות הממונה. במרץ 2011 לאחר הפסקת הפעלת התחנה ע"י פז במרץ 2011 בוצע עבור בעלי התחנה )מושב נורדיה( על ידי חברת "אדמה "דיגום גז קרקע אקטיבי בשלוש נק' )שתי נק' בחוות המכלים ונק' נוספת באיי התדלוק( על פי ממצאי הדיגומים נמצאו ריכוזים של מרכבי דלקים בגז הקרקע בנקודות אלו מה שעלול להעיד על זיהום קרקע בדלקים. לא דווח האם מושב נורדיה המשיך בביצוע הבדיקות."

אני אשתדל להבין את השינוי אם אגיע לכל החכנית והמסמכים הנילווים אך לא רק בזה מדובר.

אנו מקבלים הודעה מהוועדה המחוזית לתכנון לעיון ושליחת הסתייגויות, בעוד שבוועד המקומי יושב נציגנו בוועדה שבוודאי העלה את הבקשה לשינוי. למען השקיפות של החלטות הוועד ובתוכו נציגי המושב, ראוי שלפחות הנושא יוצג בוועד המקומי והוועד יפרסם התייחסות בנושא עם הסבר לתושבים. אני לא רוצה לחשוב שיתכן שבצורה הזאת יהיו "מחטפים" שהתושבים לא יהיו מודעים להם ולהשלכות על איכות חיינו ביישוב. אני מצפה מהוועד המקומי להתייחס לנושאים מעין אלה שלא תהיה אפילו מראית עין של ניסיון ל"מחטף". 

הודעות בנושא זה