תזכורת להנחיות בנושא גזם, אשפה ועוד

מזכירות • 9/5/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

מידע והנחיות לתושבים בנושאי גזם ועוד 8.17

שלום לכולם,

מצורף קובץ שהופץ באוגוסט 2017 לעיונכם

נבקש למלא אחר הנחיות אלה למען הסדר הטוב ושמירה על איכות החיים והניקיון בישוב.

כמו כן הוועד המקומי הקים פינת פסולת גושית- הודעה על הפתיחה והנחיות יפורסמו בהמשך.

תודה מראש

ועד מקומי נורדיה