תושבים יקרים! מסלול נסיעת התחבורה ציבורית לכיוון הבריכה/ קרוונים הופסק זמנית, בשל רכבים החונים באזור הבריכה ומפריעים לתנועת האוטובוס, קיים תמרור האוסר חניה במעגל התנועה נא לחנות כחוק- תבוצע אכיפה !

הודעות סמס • כניסות

תושבים יקרים! מסלול נסיעת התחבורה ציבורית לכיוון הבריכה/ קרוונים הופסק זמנית, בשל רכבים החונים באזור הבריכה ומפריעים לתנועת האוטובוס, קיים תמרור האוסר חניה במעגל התנועה נא לחנות כחוק- תבוצע אכיפה !