אירוע שבועות

מזכירות • 6/6/2017

קישורים:

התייחסות הועד המקומי

קבצים מצורפים:

התייחסות הועד המקומי

תגובת יו"ר הועד המקומי