אירוע שבועות

מזכירות • 6/6/2017

קבצים מצורפים:

התייחסות הועד המקומי

תגובת יו"ר הועד המקומי