למה אתם מתכוונים לשים אנטנה בנוגה?

חיים ובתיה יצחקי • 13/10/2020 כניסות

למה אתם מתכוונים לשים אנטנה בנוגה?