הודעה ממ.א. לב השרון - מבצע גביית חובות עבר

הודעות המועצה • 24/7/2017 כניסות

תושבים יקרים שלום רב,

ביום 23.4.2017 פורסם בתקנות, מבצע גביית חובות עבר שיזם משרד הפנים בראשות שר הפנים מר אריה מכלוף דרעי.
בישיבת מליאה 61 מיום 21.5.17 אומץ נוהל מבצע ההנחות על ידי מליאת המועצה לגבי חובות בגין סיווג מגורים.
בישיבת מליאה 62 מיום 20.6.17 אומץ הנוהל גם לגבי סיווגים אחרים שאינם למגורים.
רצ"ב פרסום הנוהל ברשומות , חייבי הארנונה מוזמנים להיעזר בפרטי הנוהל ולשלם חובותיהם למועצה על פי הכללים בנוהל.
לכל שאלת הבהרה, ניתן לפנות למחלקת גביה בשעות מענה טלפוני.


בברכה,
מאיר שביט- גזבר המועצה

https://drive.google.com/file/d/0B8CWCkiUm5goUEZ4U2F2YlRQcWM/view?usp=sharing


אילן דהרי/מזכיר
ועד מקומי נורדיה