צביעת כבישים 3/8/17

מזכירות • 2/8/2017 כניסות

ביום חמישי 3/8/17 החל מ 22:00 תתבצע צביעת כבישים.
הנכם מתבקשים לא להעמיד/להחנות רכבים על מעברי חצייה, פסי האטה וסימוני כביש.
על מנת לאפשר צביעה תקינה של סימוני הכביש.
תודה על היענותכם.
בברכה
אילן