לנקות את נורדיה

מרטון מרים • 27/8/2020 כניסות

מסכימה לכל מילה כתובה. למרות תלונות תושבים חוזרות ונשנות מצב הניקיון והתחזוקה בנאות נורדיה אינו משתפר. אני מצפה לקבל התייחסות פומבית מהוועד המקומי לעניין, כולל הבהרת סדרי העדיפויות בתקציב. אם אכן הוחלט שאין טיאוט ברחובות נאות נורדיה בגלל שיקולים תקציביים, זו שערוריה. כמו כן הייתי מצפה שתושבים נוספים ישמיעו את קולם בעניין,

הודעות בנושא זה