מנצל ערוץ זה לבקש להודיע למפני האשפה לפתוח כל פחי האשפה אצלי ...

שי יוסי • 7/10/2020 כניסות

מנצל ערוץ זה לבקש להודיע למפני האשפה לפתוח כל פחי האשפה אצלי השבוע השאירו האשפה אומנם לא רבה בפח הן ביום ראשון והן היום רביעי כפכפי שאמרתי מנצל הערוץ כי אנשי הועד יודעים למי להפנות הבקשה ומראש תודה ומועדים לשמחה