מתחם אלונית- מחזור ומפגעים

מזכירות • 4/8/2020 כניסות

תושבים יקרים: פינת המחזור הקיימת ליד אלונית הופכת מידי שבוע למזבלה, מצב שחייב להיפסק, טלוויזיה אינה אריזה למחזור- אלא פסולת אלקטרונית , אפשר להניח כגושית ליד הבית. משטח עץ הוא פסולת גושית. שאריות אוכל או שקיות של אשפה ביתית נזרקות אך ורק בפח הביתי ולא בפחים הכתומים השלכה לפחי המחזור הכתומים גורמות לכך שכל תכולת הפחים לא עוברת מיחזור. חבל שכך מתנהלים התושבים שלנו.

אנא מכם מפצירים בכם המקום מצולם 24/7 מוטלים קנסות למי שנתפס,