מתקנים לקרטונים

מזכירות • 26/8/2020 כניסות

עדכונכם כי בישוב קיימים 2 מתקני איסוף קרטונים : באלונית (בדרך כלל עמוס) , ומתקן נוסף ליד בריכת השחייה אנא הקפידו לא להשליך ברחובות.

תודה - ועד מקומי נורדיה