השופטים כמספרי סיפורים, הרצאה מעניינת ושונה, 27/5 יום שני, בשעה 20:30 , חדר תרבות נורדיה

תרבות נוג"ה • כניסות

השופטים כמספרי סיפורים, הרצאה מעניינת ושונה, 27/5 יום שני, בשעה 20:30 , חדר תרבות נורדיה

file 35777