לעושים המלאכה תודה - המכונית שהיתה ליד אשכול הגנים - נעלמה / ...

שי • כניסות

לעושים המלאכה תודה - המכונית שהיתה ליד אשכול הגנים - נעלמה /הועלמה - סכנה לילדים נמנעה - תודה יוסי שי

הודעות בנושא זה