הבוקר הייתה הפרעה רצינית לתנועת אוטובוס התלמידים ברחובות הרי ...

מזכירות • 17/2/2020 כניסות

הבוקר הייתה הפרעה רצינית לתנועת אוטובוס התלמידים ברחובות הרימון והזית, מצב שגרם לאוטובוס לתמרן לאחור ולהתעכב, החל ממחר בבוקר תתבצע אכיפת תנועה ללא כל התראה ע"י פקחי המועצה ויוטלו קנסות לחונים שלא כחוק