שמירה על ניקיון ואיכות סביבת הישוב

מזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

הנחיות לקראת פסח 11.4

11/4/19

לתושבים שלום!

להלן הנחיות והבהרות לפינוי גזם ואשפה בחג הפסח (וזאת לאור שאלות חוזרות בנושא):

פינוי אשפה

  1. בשבוע שלפני חג הפסח ובחוה"מ, יבוצע פינוי האשפה כרגיל.
  2. ערב החג שביעי של פסח, חל ביום חמישי 25.4.19, לכן הפינוי יבוצע בלילה שבין רביעי לחמישי.

פינוי גזם

  1. בחוהמ"פ לא יבוצע פינוי גזם ביישוב.
  2. בשבוע שלפני החג ואחריו – עליכם לפעול עפ"י הוראות המנשר שנשלח אליכם בעניין פינוי הגזם.

פינוי פסולת גושית

בחודש אפריל, פינוי הפסולת הגושית יבוצע בשבוע שלפני חג הפסח בלבד (12/4-18/4) ביום הפינוי בלבד.

תושבים יקרים!

לאחרונה החלה המועצה באכיפה מוגברת לעמידה בדרישות פינוי הגזם והפסולת, כולל הגושית.

לאור זה היו מקרים בהם הוטלו קנסות לתושבים שלא עמדו בנהלי הפינוי (כהוצאת גזם שלא במועד המוסכם או השלכת פסולת גושית שלא באתר עצמו או השלכת פסולת גושית בכמויות גדולות שלא אפשרו סגירת שערי מכולת הפסולת הגושית....)

אבקש להקפיד לנהוג עפ"י החוזר בנדון, כך נמנע מאי נעימות וקנסות מיותרות.

בברכת חג פסח שמח

יו"ר הועד המקומי

אייל שלפרוק