סתם דיבורים. תושבים שבאים לחוגים בנוג״ה בערב ...

לביא עדינה • כניסות

סתם דיבורים. תושבים שבאים לחוגים בנוג״ה בערב מחנים רכבם במפרץ תיבות הדואר למרות שיש שלט האוסר עצירה וטרם ראיתי מישהו שקיבל דוח על כך. מעניין שאין אכיפה בערב וכל אחד עושה מה שנוח לו למרות שיש מגרש חנייה ענק. לידיעת כל החונים במפרץ 1 הנכם עוברים על החוק 2 אתם מפריעים לתושבים הבאים לאסוף את הדואר. אנא השתדלו לא להחנות שם מכונית.