שימוש במתקני איסוף קרטונים

מזכירות • 18/2/2021 כניסות

תושבים יקרים,

לתשומת לבכם מתקני הקרטון נועדו לאיסוף קרטונים בלבד, אסור להניח פסולתת אחרת במתקן.

בכל פעם נוצרת ערימת פסולת גדולה שאינ מפונה ע"י קבלן הפינוי.

אנא מכם- קיימו הנחייה זו, זה מאוד פשוט - רק קרטונים.

מצורפת תמונה להמחשה להתרשמותכם