חדש!!! מוקד איסוף למיחזור- פסולת אלקטרונית וסוללות

מזכירות • כניסות

המתקן נמצא ברחבה שבמרכז נוגה- לשימושכם

summday_9619967448 summday_3362831717