תליית מודעות בחירות בישוב

מזכירות • 17/3/2021 כניסות

שלום לכולם,

להלן המקומות בהם ניתן לתלות מודעות בחירות:

בלוחות המודעות הגדולים בישוב,

גדרות מעקה: ליד גן שעשועים, ליד מרכז חלוקת דואר (מול נוגה), וגדר מגרש כדורסל.

המודעות הן באחריות הפעילים והמפלגות המתמודדות, מודעות שיתלו במקומות ציבוריים אחרים יוסרו ע"י עובד הועד.

בגמר תקופת הבחירות הפעילים מתבקשים להסיר את מודעות הפרסום.

נתבקשנו גם לפרסם על פי דיווח פעילי מפלגה בקשר להשחתת מודעה גדולה מול כיכר מס' 2 התלויה על שטח מגרש פרטי חקלאי, מבקשים לכבד ולא להשחית מודעות- המקום מצולם.

כמו כן בשבוע הקרוב נבקש לשמור על ניקיון הישוב מכל דפי ומוצרי פרסום.

ועד מקומי נורדיה.