מצטרף להערצה עליזה לביא

שי • כניסות

היום ושלשום - פעמיים השבוע - לא רוקנו הפח באגוז 16 - יודע שאין זו אשמת הועד - יש להעביר המידע למועצה האזורית