מה המשמעות של "תו תושב" ? לאיזה מטרה צריך את זה ?

דוד דהן • כניסות

מה המשמעות של "תו תושב" ? לאיזה מטרה צריך את זה ?