תיקון שגיאות מהירות הכתיבה - בגבול במקום בכול-לועד במקום לוי ...

שי • כניסות

תיקון שגיאות מהירות הכתיבה - בגבול במקום בכול-לועד במקום לויד - שבוע טוב - יוסי שי