ספק המים מודיע-הפסקת מים עקב עבודה ברשת המים בישוב ביום ראשו ...

מזכירות • 9/7/2020 כניסות

ספק המים מודיע-הפסקת מים עקב עבודה ברשת המים בישוב ביום ראשון ה12/7בין השעות 9.00- 14:00 ברחובות הבאים: רחוב הזית מבית מס' 1 עד בית מס' 12, רחוב הרימון מבית מס' 26 עד מס' 44, שאלות נא לפנות 09-8893163