השער הדרומי

גלעדי יאיר • 10/1/2021 כניסות

השער הדרומי סגור אבל זה לא מהווה מחסום כל שהוא כי מחכים מס דקות ואז מגיע רכב מורשה ופותח את השער

הודעות בנושא זה