תומכת בכל מילה של חביבה אשכנזי. למרות התלונות הרבות של תושבי ...

מרטון מרים • 27/8/2020 כניסות

תומכת בכל מילה של חביבה אשכנזי. למרות התלונות הרבות של תושבים מזה חודשים, אין כל שיפור במצב הניקיון והתחזוקה בנאות נורדיה, וזאת בניגוד למצב במושב הוותיק. מן הראוי שאכן תתקבל תגובה פומבית מנציגי הוועד וינתנו תשובות, כולל התייחסות לסדרי עדיפויות. גם בעיני חזות היישוב והתשתיות הם בקדימות לכל השאר.