מגדלי הים התיכון, נורדיה ארון הספרים היהודי אוריעל אליצור יגלה לנו האם מוטה גור: הר הבית בידנו. התנ"כ: האמנם? ביום שלישי 14.5.2019 – ט באייר תשע"ט שעה 11:00 באולם ההרצאות הקטן בקומה שניה

תרבות נוג"ה • כניסות

מגדלי הים התיכון, נורדיה
ארון הספרים היהודי
אוריעל אליצור
יגלה לנו האם

מוטה גור: הר הבית בידנו.
התנ"כ: האמנם?
ביום שלישי
14.5.2019 – ט באייר תשע"ט
שעה 11:00
באולם ההרצאות הקטן
בקומה שניה

file 35636