הודעה חשובה, דיר נורדיה

מזכירות • 11/3/2021 כניסות

שלום לכולם!
בשל מחלה שהתפתחה בטלאים ויכולה לעבור לבני האדם אין להתקרב לסככת טלאים ובטח שלא לגעת בהם.
הנהלת הדיר
אילן שלום אבקש להפיץ לכל התושבים . יש מינהג ללטף טליים ליד חוות הסוסים ,יש להזהיר את התושבים

לידיעתכם !