פינה גושית

בורנשטיין רמי • 1/9/2020 כניסות

שלום רב, אני סבור שיש לקיים משאל בין התושבים לבדיקת הסוגיה של פינה לפנוי פסולת גושית בישוב.

הנושא הוא חשוב מאוד לתושבים וסגירת הפינה ללא התיעצות עם התושבים הייתה בעיני מעשה לא ראוי.

כיום יש בעיה באגירת הפסולת בחצרות ואני חושב שכמו שיש פינה כזאת בגנות הדר יש למצוא מקום ראוי לפינה כזו גם בנורדיה. עם כל ה כבוד לוועד הישוב סוגיה כבדת משקל כזאת שנוגעת לכל תושב חייבת להיות נדונה עי כלל התושבים. על כן אני מצפה שהנושא יועל למשאל חוזר.

הודעות בנושא זה