תודה

משפ' אטיאס • 15/5/2018 כניסות

לכל התושבים, תודה על התמיכה והחיבוק בשעתנו הקשה ביותר.

 

לימור, אבי, שי ויהב