התנהלות במתקן פסולת גושית

מזכירות • כניסות

תושבים יקרים,שלום רב! פינת פסולת גושית אינה מתקן להנחת קרטונים.

לתשומת לבכם כך נראה היום המתקן, ממש חבל !!!!

תושב שיקלט במצלמה שאינו פועל על פי ההנחיות של מה מותר ומה אסור להניח במתקן במתקן ייקנס!!

בכבוד רב,

ועד מקומי נורדיה