עדכון בנושא הקורונה: המועצה מקיימת ישיבות הערכה בנושא. אנו ע ...

שלפרוק אייל • 28/2/2020 כניסות

עדכון בנושא הקורונה: המועצה מקיימת ישיבות הערכה בנושא. אנו עוקבים אחר הנחיות משרד הבריאות, החינוך והרווחה ופועלים לפיהם. בחינוך- קשר ישיר עם מוס״ח והעברת הנחיות רלוונטיות של משרד החינוך ומשרד הבריאות להמשך טיפול. עם כל המורכבות אנו ערים לתלמידים השבים מחו״ל ופועלים עפ״י ההנחיות. ברווחה- הנחייה של כל המסגרות שבאחריותינו תוך שימת לב לאוכלוסיות מיוחדות. מחלקת הבטחון במועצה רכשה אמצעי הגנה לשימוש עובדי הציבור למקרה ונדרש. אנו ממשיכים לקיים שגרת פעילות ברחבי המועצה ומבקשים מכם תושבים יקרים, לנהוג באחריות כלפי עצמכם וכלפי הסביבה .נא עדכנו על כל מקרה שידוע לכם והשמעו להוראות משרד הבריאות. נמשיך ונעדכן עפ״י הצורך. שבת שלום, עמיר ריטוב ראש המועצה